Du är här: Invånare/Uppleva & göra/Bidrag

Bidrag

Bidrag till föreningar och studieorganisationer i Ronneby kommun

Fritid- och kulturnämnden beviljar varje år bidrag till föreningar som är verksamma i Ronneby kommun.

För att beviljas ett bidrag måste föreningarna vara registrerade i kommunens föreningsregister. Undantagna är bidrag till ungdomsprojekt 

Ansökningar om bidrag för verksamhet inom fritid- och kulturområdet lämnas till Fritid- och kulturnämnden.

Under fliken Ansökan om föreningsbidrag till höger, framgår vilka ansökningsdatum som gäller för de olika bidragen. Blanketten ”Ansökan om föreningsbidrag” måste alltid fyllas i tillsammans med aktuell bidragsansökan.

Sedan 2015 kan föreningar som utför särskild social verksamhet söka bidrag genom Fritid- och kulturnämnden .

Fritid- och kulturnämnden fördelar årliga bidrag till de studieorganisationer som har verksamhet i kommunen. Bidragen, som baseras på verksamhetsstatistik, betalas ut vid två tillfällen under året, som grundbidrag och volymbidrag. Inga särskilda blanketter behövs för studieorganisationernas bidragsansökningar