Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Trafik, gator och vägar/Vägskyltar för företag

Vägskyltar för företag

Gatu- och Parkenheten får varje år in ett stort antal förfrågningar från företag, inrättningar och andra avseende behov av vägskytlning.

Ronneby kommun strävar efter att vägskyltningen ska vara rättvis, då det är en viktig fråga för näringsidkare i kommunen. Vägskyltningen ökar dock allt mer och det är viktigt att tänka på vissa saker när du ansöker om skyltning:

  • Sätt trafikanternas behov av information i centrum
  • Åsidosätt aldrig trafiksäkerheten på aktuell plats
  • Innebär utökad information på aktuell plats att fordonsförarna får svårare att tillgodogöra sig ”nödvändig” information?
  • Är ansökt vägvisning nödvändig, eller kan informationen ges på annat sätt?
  • Är ansökt vägvisning verkligen vägvisning eller är det endast syftet ökad reklam?
  • Skapar ansökt vägvisning olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande?

Läs mer i dokumentet "Vägvisning till service, inrättningar samt företag" till höger på sidan. I dokumentet hittar du också en blankett för ansökan om att få sätta upp en vägskylt.