Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Trafik, gator och vägar/Trafikregler och säkerhet/Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter beslutas av Länsstyrelsen, kommunen, Trafikverket eller Polisen beroende på föreskriftens innehåll och platsen där den ska gälla.

Tre villkor ska vara uppfyllda för att en föreskrift ska gälla:

  1. Rätt myndighet har fattat beslutet
  2. Föreskriften ska vara införd i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter, RDT, se länk i högerkolumnen.
  3. Rätt vägmärke ska finnas på rätt plats för att informera om föreskriften

Har man blivit rapporterad för att ha brutit mot bestämmelser i lokal trafikföreskrift och vill överklaga ska man vända sig till polismyndigheten.