Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Trafik, gator och vägar/Trafikregler och säkerhet/Flyttning av fordon

Flyttning av fordon

 Flyttning av fordon är en myndighetsutövning som görs med stöd av lagen om flyttning av fordon (1982:129) och flyttning av fordon i vissa fall (1982.129).

Om du upptäcker ett fordon som har stått uppställt länge på samma plats eller ett fordonsvrak ( ”fordon som anses övergivet och som uppenbarligen har ett ringa eller inget värde”) kontakta Tekniska förvaltningen (kontaktinformation finns i högerkolumnen).

Vi försöker då få tag på ägaren eller om situationen kräver det flytta undan fordonet.

Om du som markägare har ett fordon uppställt på din mark ska du själv försöka kontakta fordonsägaren via brev med en uppmaning om att denne ska flytta sitt fordon. Det gäller också för markägaren att vara aktiv i sitt sökande efter fordonsägaren eftersom fordonet inte får flyttas förrän en månad efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren och denna inte anträffats. Var noga med att dokumentera alla försök att få kontakt med fordonsägaren. Om markägaren önskar få hjälp med att flytta fordonet så behövs även en delegation på att flyttningen får utföras av Tekniska förvaltningens personal hos Ronneby kommun.

I fråga om tomtmark finns bestämmelser som anger att den som påkallat flyttning (markägaren) i visst fall har att svara för kostnader som inte kan tas ut av fordonsägaren (7 § tredje stycket LFF).

Taxor

Förvaring och tillsyn av fordon på särskild uppställningsplats

  • 1 - 14 dagar 680 kr
  • 15-30 dagar 800 kr 
  • Över 30 dagar 960 kr

Kommunens självkostnadspris gäller för följande: bärgningsavgift, skrotning eller undanskaffande på annat sätt av fordonsvrak, förvaring av fordonsvrak i avaktan på att det undanskaffas, värdering av fordonet, kunngörelse om flyttning av fordon.