Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Trafik, gator och vägar/Parkering/Dispenser och tillstånd

Dispenser och tillstånd

Här hittar du information om olika dispenser och tillstånd som kan ges för parkering. För generell dispens för parkering på allmän platsmark, kontakta Tekniska förvaltningen direkt.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

För rörelsehindrade kan kommunen utfärda ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet kan beviljas de som har sådana gångsvårigheter att de har mycket svårt att förflytta sig från parkeringsplatsen till aktuell destination.

Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon eller som passagerare om särskilda skäl föreligger.

Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas av tillståndsinnehavaren.

Ansökan görs i den kommun där man är folkbokförd. För att kunna behandla ansökan behövs ett läkarintyg och ett foto i passformat samt namnteckning.

Mer information, regler, villkor och ansökningsblankett finns att hitta till höger på sidan.