Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Trafik, gator och vägar/Parkering

Parkering

Välkommen att parkera på någon av våra ca 900 parkeringsplatser i centrum. För att parkeringen ska fungera smidigt för alla trafikanter finns det regler för hur du får parkera. Här kan du läsa vad som gäller för parkering på allmän plats, det vill säga på kommunens gator, vägar och torg i Ronneby

P-skiva

I Ronneby kommun använder du p-skiva vid ett flertal parkeringsplatser. Vid de olika P-platserna är det skyltat med en tilläggstavla som talar om hur länge det är tillåtet att parkera och om P-skiva ska användas. P-skivan finns att köpa till ett självkostnadspris på turistbyrån, hos medborgarservice i Stadshuset och av parkeringsvakten.

De flesta butiker i Ronneby centrum säljer också p-skivan, bland andra Ronneby Bokhandel, Pressbyrån, Willys, Trossö El, Apoteket Snäckan, Apoteket Gripen, Dressman, Contan, Ronneby begravningsbyrå, LK.kläder, Mårtenssons optik, Ronneby guldsmide, Rågårds Modehus, Preem, Interflora och Kupan. 

Bråttom och ingen P-skiva i fordonet? Ankomsttiden kan även anges genom att den skrivs på en lapp som placeras väl synlig på fordonet.

Karta över parkeringsområden i centrala Ronneby samt karta över handikapparkering finns att söka i högerkolumnen.

Parkeringsbestämmelser

På en gata eller väg där särskild skyltning inte finns får du parkera högst 24 tim i följd på vardagar. Undantag gäller för dag före söndag och helgdag (Enligt SFS 2007:101, 3 kap. 49a §) då 24-timmarsreglen inte gäller utan börjar gälla första dagen efter söndag eller helgdag.

 Parkeringsförbud                                                                                     

Centrum är skyltat som zon med förbud att parkera fordon. Inom denna zon får fordon endast parkeras på plats som är skyltad med P-skylt (parkering tillåten).

 Felparkering

Om du parkerar ditt fordon på fel sätt riskerar du att få parkeringsanmärkning. Om du anser att du felaktig fått en parkeringsanmärkning kan du ansöka om rättelse. Det gör du genom att besöka polisstationen på den ort där du fått parkeringsanmärkningen.

Om din ansökan inte godkänns kan du bestrida betalningsansvaret (överklaga) genom att fylla i en blankett som du skickar till Polismyndigheten i Blekinge, Box 315, 371 25 Karlskrona.  

Tänk på att felparkeringsavgiften ska betalas inom åtta dagar, även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka avgiften om din ansökan godkänns.

Inbetalning görs till Transportstyrelsen, bankgiro 5051-6905. För inbetalning från utlandet gäller att följande ska anges:

Bankens adress: SEB, 106 40 Stockholm

Bic-kod: ESSESESS

Iban: SE5850000000054391029316

Kom ihåg att ange ärendenummer eller OCR-/ referensnummer, som framgår av din avi. Det är alltid ägaren av det aktuella fordonet som ansvarar för att avgiften betalas in.

Se länkar i högerkolumnen för mer information.