Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Trafik, gator och vägar/Häckar och buskage

Häckar och buskage

Enligt Byggnadsnämndens beslut 2005-04-14 BN § 101 ska häckar klippas.

Detta gäller dig som har tomt intill gatan

Över gångbanan måste du ta bort växtligheten upp till 2,5 meter. Över cykelbana ska den fria höjden vara 3,2 meter. Körbanan ska ha fri höjd upp till 4,5 meter över gatuplanet. Ut och mät - och klipp!

Detta gäller dig som har hörntomt

Växtligheten ska inte vara högre än 80 cm över gatuplanet. Detta gäller 10 meter från gathörnet. Ut och kolla - och klipp!

Läs mer i informationsbladet "Klipp häcken" som finns att ladda ner i högerkolumnen.