Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Trafik, gator och vägar/Gatu- och vägunderhåll/Gräva i gata

Gräva i gata

Behöver ni gräva i kommunal mark? Då ska ni ansöka om tillstånd samt skicka in en Trafikanordningsplan (TA-plan).

Kontakta Tekniska förvaltningen (se detaljer i högerkolumen) för mer information. Här hittar ni också TA-planen som ska fyllas i samt en blankettt för egenkontroll av TA-planen.

Ronneby kommun har beslutat (TN 2008 § 61) att anta Handbok Arbete på Väg (APV) som styrande regelverk avseende vägarbeten, ledningsarbeten mm inom Ronneby kommuns väghållningsområden. Med detta hoppas vi att trafiksäkerheten för både personalen som har våra gator mm som sin arbetsplats samt för övriga trafikanter skall hållas på en hög nivå, och på så sätt minimera riskerna för olyckor.

Handboken kan laddas hem från Trafikverkets samt från Sveriges Kommuner och Landstings hemsidor (se länk till höger).