Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Trafik, gator och vägar/Gatu- och vägunderhåll

Gatu- och vägunderhåll

En stor del av gatu- och vägunderhållet består av snöröjning och barmarksunderhåll. Klicka i vänstermenyn för att få reda på mer om vad kommunen respektive fastighetsägare ansvarar för.

Information om snöröjning och vårsopning läggs ut här när det är aktuellt - håll utkik när det är dags!