Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Torg och allmänna platser/Tillstånd och regler

Tillstånd och regler

Uteserveringar, trottoarpratare och varuställ är ett trevligt och uppskattat inslag i Ronneby, och de bidrar till att göra stadsmiljön mera levande och attraktiv.

Däremot är det viktigt att placeringen av denna typ av utrustning anpassas till omgivande miljö. De får inte skapa hinder för framkomligheten eller medföra olycksrisker. Det är dessutom viktigt att de är snygga och välskötta så att de inte skämmer snarare än tillför.

I högerkolumnen finns informationsbroschyrer angående kommunens riktlinjer för utserveringar och trotoarpratare. Klicka här för att läsa mer om Ronneby kommuns gestatlningsprogram.

Det krävs tillstånd när man vill nyttja offentlig plats för uppställning av byggställningar, containrar, försäljningsstånd, uteservering, olika musikarrangemang, torgmöten mm. Tillståndet söker man hos Polismyndigheten enligt ordningslagen. Ansökningsblankett finns via länk till höger.

För att få dispens för parkering på allmän platsmark, kontakta Tekniska förvaltningen.