Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Samhällsutveckling/Lekplatsutveckling

Lekplatsutveckling

Ronneby kommun satsar på sina lekplatser! Arbetet med en stor kommunlekplats pågår och beräknas vara färdig under 2017. Den ska vara lockande både för stora och små och för besökare från när och fjärran!

Under 2013 fick Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra en lekplatsutredning. Syftet var att undersöka hur kommunens lekplatser kan bli mer ändamålsenliga och tillgängliga, samtidigt som underhållet ska hållas på en hög nivå. Bakgrunden är att lagkraven på lekplatserna har ökat men inte medlen att underhålla dem, vilket har lett till att lekplatserna gradvis har försämrats.

Förslaget innebär att kommunens offentliga lekplatser delas in i tre typer. Närlekplatser har en grundutrustning och är främst tänkta för närområdets barn. Områdeslekplatsen har ett större utbud och är också till för barn från ett större område. Den tredje typen blir en kommunlekplats. Den ska locka besökare från hela kommunen men också turister med ett stort utbud av lekutrustning och hög skötselnivå.

Förslaget innebär också att en del lekplatser kommer att läggas ned. Alla samhällen ska dock ha minst var sin större områdeslekplats. Det är så klart tråkigt att lekplatser läggs ned men det innebär samtidigt att nivån på de som är kvar kan höjas. Målet är att de lekplatser som kommunen tillhandahåller ska hålla hög kvalitet, vara säkra och trevliga att vistas på.  

Under 2015 rustas följande lekplatser upp:

 • Bäckvägen, Hasselstad
 • Dalen, Eringsboda
 • Grenadjärsvägen, Kallinge
 • Nämndemansvägen, Kallinge
 • Linvägen, Ronneby
 • Rönnbärsvägen, Ronneby
 • Koltrastvägen, Ronneby

Följande lekplatser kommer att tas bort under 2015:

 • Åsjövägen, Backaryd
 • Lindvägen, Kallinge
 • Pilvägen, Kallinge
 • Sadelmakargatan, Ronneby
 • Gråbovägen, Ronneby
 • Runvägen, Ronneby

För övriga lekplatser gäller det vanliga underhållet som är långsiktigt planerat.

Snäckebacken har beslutats bli placeringen för en kommunlekplats. Medborgardialog och projektering har genomförts. Byggstart blir under hösten 2016 och lekplatsen beräknas stå färdig till säsongen 2017.