Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Samhällsutveckling/Hållbar utveckling/Fairtrade City/Handlingsplan 2016, Fairtrade City Ronneby

Handlingsplan 2016, Fairtrade City Ronneby

Som Fairtrade City har Ronneby kommun ett ansvar att kunna erbjuda etiskt märkta produkter enligt principerna för rättvis handel samt ILO:s kärnkonventioner inom kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter som möjligt. För att diplomeringen Fairtrade City ska kvarstå krävs att kommunen årligen redovisar en ökning av de etiska inköpen och att politikernas ambitioner med den etiska konsumtionen förtydligas i en handlingsplan med mätbara och tidsatta mål.

Målen gäller för samtliga förvaltningar och lyder;
År 2020 är andelen  inköpta rättvisemärkta produkter
  • Kaffe 40%
  • Te 20%
  • Kakao 20%
  • Socker/sirap 20%
  • Bananer 50%
Årligen kommer målen för den etiska konsumtionen att följas upp och revideras om behov föreligger.