Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Samhällsutveckling/Hållbar utveckling/Fairtrade City

Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete samt erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

 

Ronneby Fairtrade City 2016

Ronneby diplomerades till Fairtrade City i mars 2008. För att förbli Fairtrade City måste man ansöka på nytt, och då visa att en förbättring har skett av information, utbud och konsumtion av rättvist handlade produkter och samverkan i kommunen som geografiskt område. Ronneby har kontinuerligt ansökt och är därför fortfarande en diplomerad Fairtrade City.

Arbetet leds av en styrgrupp

Karin Lundberg
Miljösamordnare  
karin.lundberg@ronneby.se  
telefon: 0457-61 81 72

Sofie Samuelsson 
Miljöutvecklare 
sofie.samuelsson@ronneby.se
telefon: 0457-61 83 37

Åsa cederberg
ABF 
asa.cederberg@abf.se

Tina Lindqvist
Unga örnar
tiina.lindqvist@hotmail.com

Marcus Schönbeck
Ronneby handel
info@ronnebyhandel.com