Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Samhällsutveckling/Avslutade byggprojekt/Fredriksberg

Fredriksberg

I skolan har ny modern ventilation installerats i de gamla delarna. Tidigare ventilation uppfyllde inte våra moderna krav.

I samband med detta gjordes brandåtgärder, så att byggnaden är ännu säkrare om olyckan skulle vara framme. Ljudmiljön har också förbättrats genom att mer ljudabsorberande material har satts upp.

Fakta:

Kostnad: cirka 7 miljoner

Entreprenör: Totalentreprenad Skanska Direkt