Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Samhällsutveckling/Avslutade byggprojekt/Backsippan förskola

Backsippan förskola

Tekniska förvaltningen har byggt en ny förskola i Listerby. Den gamla hade mögelproblem och räckte inte till för det ökande behovet av barnomsorg i det växande Listerby. 

I enlighet med Ronneby kommuns beslut bestämdes det att förskolan ska vara inspireradav Cradle to Cradle®. Detta betyder att det satsas mycket på både inom- och utomhusmiljön.

Fakta om förskolan:

Storlek: 1 200 kvadratmeter

Kostnad: cirka 30 miljoner

Antal avdelningar: 6 stycken

Kök: tillagningskök

Entreprenör: Totalentreprenad JSB