Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Samhällsutveckling/Aktuella byggprojekt/Kök och skolrestauranger

Kök och skolrestauranger

Politikerna i Ronneby kommun har gjort en total översyn över kostverksamheten i kommunen.  De har därefter fattat ett beslut om en omorganisation och förbättring av kosten i kommunen. Köken och matsalarna är en del av förbättringsarbetet som kommer att genomföras framöver.

Under de närmsta fyra åren kommer kök och matsalar, främst i skolan, att byggas om och renoveras.

Fakta:

När: byggstart våren 2015

Färdigt: hösten 2018

Antal kök: 8

Antal skolrestauranger: 15

Kostnad: cirka 65 miljoner

Entreprenad: totalentreprenad, projektering pågår vid Tekniska förvaltningen