Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Samhällsutveckling/Aktuella byggprojekt/Hulta förskola

Hulta förskola

Även i Hulta ska Tekniska förvaltningen bygga en ny förskola inspirerad av tankesättet Cradle to Cradle®.  Den gamla förskolan har mögelproblem och är för liten för det ökande behovet av barnomsorg. 

Mycket kommer därmed att satsas på hög kvalitet i bygget såvälsom inom- och utomhusmiljön. Läs mer om detta arbete här.

Projketering pågår på Tekniska förvaltningen. Byggstart beräknas till hösten 2016 och förskolan ska stå färdig under andra halvan av 2017.