Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Nyheter/Gatuarbete på Övre Brunnsvägen

Gatuarbete på Övre Brunnsvägen

Från 15 augusti och fyra veckor framåt lägger Gatu- och parkenheten om asfalten på Övre Brunnsvägen. Under arbetstiden är framkomligheten begränsad. Följ skyltning och ta hänsyn till övriga trafikanter.

Publicerad den 12 augusti 2016

Till nyhetslistan