Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Hamnar/Kommersiell hamn

Kommersiell hamn

Vid Ronnebyåns utlopp ligger Ronnebys kommersiella hamn.

Ronneby hamn består av två stycken kajer. Kajen på industrisidan är 250 meter och på östra sidan 160 meter. Kajen rymmer cirka 10 fiskebåtar för lastning och lossning av fisk och här finns också en kylanläggning för hantering av fångsten. Hamnen är på 26 000 kvadratmeter.

Ronneby hamns verksamhet sköts av Gatu- och Parkenheten i samarbete med Karlshamns hamn AB (se länk till höger). Stuveri och marknadsföring sker gemensamt. Godshanteringen består av timmer och skrot. Det finns två arbetsbåtar till stöd i arbetet.