Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Hamnar/Fritidshamnar

Fritidshamnar

I Ronneby kommun, med både kust och skärgård, finns ett antal småbåtshamnar och brygganläggningar. Kommunen svarar för merparten, men det finns också föreningsägda anläggningar. Till de kommunala småbåtshamnarna Ekenäs, Busseviken och Göhamn tillämpas kölista. Kölista för Bastuviken sköts av Jernavik Segelsällskap, se nedan.

Bastuviken

I Järnavik, 22 km väster om Ronneby. Plats för 53 båtar.
Sköts av Jernavik Segelsällskap.
Jernavik Segelsällskap
Hamnkommittén
Box 42
370 10 Bräkne Hoby

Busseviken

Söder om Ronneby, mellan Bustorp och Risanäs. Plats för 55 mindre båtar.
Bokas hos Fritid- och Kulturförvaltningen fritidkultur@ronneby.se

Ekenäs

Trestjärnig småbåtshamn med plats för 251 båtar.
Drivmedelsbrygga med diesel, el,
vatten, duschar, toaletter och kiosk. Grillplatser och badplats.
Mer information hittar du på www.ronneby.se/karon-ekenas
Kontakt: Fritid och Kulturförvaltningen fritidkultur@ronneby.se

 

Gästhamn med 25 platser på Ekenäs och 35 på Karön.

Gö hamn

Plats för 45 fritidsbåtar och 2-3 fiskebåtar. Slip, bodar
Gö Båtsällskap disponerar 15 platser för fritidsbåtar.
Ansök om båtplats via blanketten i högerkolumnen.

Järnavik

22 km väster om Ronneby. Plats för 96 båtar.
Sköts av Jernavik Segelsällskap.
Jernavik Segelsällskap
Hamnkommittén
Box 42
370 10 Bräkne Hoby

Ronnebyån

 

Övervägande delen av bryggorna i Ronnebyån är privatägda. Ett fåtal kommunala båtplatser finns för uthyrning. Ronneby kommun arrenderar även ut mark för anläggandet av egen brygga.
Klicka på länken för mer information