Du är här: Invånare/Vuxenutbildningen Knut Hahn/Utbildning/Utbildning på grundläggande nivå

Utbildning på grundläggande nivå

På Vuxenutbildningen kan vi erbjuda studier på grundläggande nivå. Det är ditt individuella mål som styr vilken eller vilka kurser du ska läsa. Rådfråga studie- och yrkesvägledaren om du är osäker.

Vi erbjuder följande kurser på grundläggande nivå:

Kurs
Svenska/Svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Kontakta SYV för att söka följande kurser
Biologi
Fysik
Geografi
Hem- och konsumentkunskap
Historia
Kemi
Religionskunskap