Du är här: Invånare/Ronneby Kunskapskälla/Utbildningar/Fristående kurser/Nätbaserade kurser

Nätbaserade kurser hösten 2015

De kurser som vi kallar för nätbaserade har inga obligatoriska träffar på Ronneby Kunskapskälla, men du är ändå välkommen att följa dem hos oss.

Vissa av dessa kurser har obligatoriska träffar på studieorten, medan andra är helt webbbaserade och saknar träffar. Vilka förkunskaper som krävs varierar mellan kurserna. Klicka på ansökningskoden för att få information om vad som gäller för respektive kurs.

På antagning.se hittar du många andra intressanta distanskurser utöver de som listas nedan.

Kursnamn Poäng Studietakt  Mer info
Att skriva för webben och
interaktiva 
medier
7,5 hp halvfart Stängd
Affärsengelska I 7,5 hp Kvartsfart Stängd
     
Det mångkulturella klassrummet
7,5 hp kvartsfart UMU-71501
     
Engelska A1, nätkurs
15 hp halvfart Stängd
Engelska B1, nätkurs 15 hp halvfart  UMU-14101
Engelska för lärare i skolans
tidiga år (distans) I
15 hp kvartsfart Stängd
Engelska för lärare i skolans
tidiga år (distans) II
15 hp kvartsfart

Stängd

       
Digital fotografering och
bildbehandling
7,5 hp halvfart Stängd
       
Förberedande kurs i matematik
7,5 hp kvartsfart Stängd
Genuspedagogik och lärande I
15 hp halvfart UMU-23002
       
Historia (1-30) 30 hp helfart Stängd
HR-arbete i teori och praktik 15 hp halvfart Stängd
Hållbart familjeskogsbruk I
7,5 hp halvfart
Stängd
Hållbart familjeskogsbruk I
7,5 hp kvartsfart Stängd
Hållbart familjeskogsbruk II 7,5 hp
halvfart Stängd
Hållbart familjeskogsbruk II 7,5 hp
kvartsfart Stängd
Hälsopedagogik
15 hp halvfart  Stängd
Hälso- och personalekonomi 7,5 hp halvfart Stängd
       
Juridisk översiktskurs 15 hp halvfart Stängd
Kost vid träning 15 hp halvfart Stängd
       
Miljöpsykologi, etik och kommunikation 7,5 hp halvfart Stängd
       
Ledarskap och ledarskapsutveckling A 7,5 hp halvfart Stängd
       
Projektledning I Nätbaserad 7,5 hp halvfart Stängd 
Sensorik - kunskap om våra sinnen 7,5 hp halvfart Stängd
Spanska (1-30) 30 hp helfart Stängd
Språkvård och hjälpmedel 7,5 hp halvfart KAU-26563
       
Tillämpad IT i skolan
7,5 hp kvartsfart UMU-23008
     
Unga, sex och internet 7,5 hp kvartsfart UMU-23001