Du är här: Invånare/Ronneby Kunskapskälla/Utbildningar/Fristående kurser/Nätbaserade kurser

Nätbaserade kurser ht 2014

De kurser som vi kallar för nätbaserade har inga obligatoriska träffar på Ronneby Kunskapskälla, men du är ändå välkommen att följa dem hos oss.

Vissa av dessa kurser har obligatoriska träffar på studieorten, medan andra är helt webbbaserade och saknar träffar. Vilka förkunskaper som krävs varierar mellan kurserna. Klicka på ansökningskoden för att få information om vad som gäller för respektive kurs.

På antagning.se hittar du många andra intressanta distanskurser utöver de som listas nedan. Det finns fortfarande möjlighet att söka nedanstående kurser.

Kursnamn Poäng   Studietakt  Mer info
3D CAD Grundläggande  7,5 hp  flexibel HDA-H2MQX
       
Arbetsledning 7,5 hp kvartsfart HV-14655
       
Datorspel och lärande I 7,5 hp kvartsfart UMU-23000
Dokumentation, bedömning och betygsättning av kunskap 7,5 hp halvfart SU-34826
       
E-hälsa 7,5 hp halvfart LTU-22999
Engelska för lärare i skolans tidiga år (distans) I 15 hp kvartsfart LNU-57204
Engelska för lärare i skolans tidiga år (distans) II 15 hp kvartsfart LNU-57205
Engelska, allmän kurs, grundkurs (distans) I 15 hp kvartsfart LNU-57198
Engelska, allmän kurs, grundkurs (distans) II 15 hp kvartsfart LNU-57199
       
Genuspedagogik och lärande I 15 hp halvfart UMU-23027
Genusvetenskaplig grundkurs, Del I 15 hp halvfart LNU-47062
       
Hållbart familjeskogsbruk I 7,5 hp halvfart LNU-67239
Hållbart familjeskogsbruk I 7,5 hp kvartsfart LNU-67240
Hållbart familjeskogsbruk II 7,5 hp halvfart  LNU-67241
Hälsopedagogik 15 hp halvfart HH-12126
       
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet 30 hp halvfart KAU-24060
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet I 7,5 hp halvfart KAU-24063
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet II 7,5 hp halvfart KAU-24064
       
Projektledning I 15 hp halvfart LNU-77039
       
Spanska A1 30 hp halvfart UMU-14414
       
Turism och samhällsutveckling (distans) I 15 hp halvfart KAU-24696
       
Upplevelseproduktion 15 hp kvartsfart LNU-57153