Du är här: Invånare/Ronneby Kunskapskälla/Utbildningar/Fristående kurser/Nätbaserade kurser

Nätbaserade kurser hösten 2015

De kurser som vi kallar för nätbaserade har inga obligatoriska träffar på Ronneby Kunskapskälla, men du är ändå välkommen att följa dem hos oss.

Vissa av dessa kurser har obligatoriska träffar på studieorten, medan andra är helt webbbaserade och saknar träffar. Vilka förkunskaper som krävs varierar mellan kurserna. Klicka på ansökningskoden för att få information om vad som gäller för respektive kurs.

På antagning.se hittar du många andra intressanta distanskurser utöver de som listas nedan.

Kursnamn Poäng Studietakt  Mer info
Att skriva för webben och
interaktiva 
medier
7,5 hp halvfart SH-44006
Affärsengelska I 7,5 hp Kvartsfart HH-11111
     
Det mångkulturella klassrummet
7,5 hp kvartsfart UMU-71501
     
Engelska A1, nätkurs
15 hp halvfart UMU-14161
Engelska B1, nätkurs 15 hp halvfart  UMU-14101
Engelska för lärare i skolans
tidiga år (distans) I
15 hp kvartsfart LNU-57201
Engelska för lärare i skolans
tidiga år (distans) II
15 hp kvartsfart LNU-57202
       
Digital fotografering och
bildbehandling
7,5 hp halvfart UMU-54235
       
Förberedande kurs i matematik
7,5 hp kvartsfart SU-48583
Genuspedagogik och lärande I
15 hp halvfart UMU-23002
       
Historia (1-30) 30 hp helfart HH-11123
HR-arbete i teori och praktik 15 hp halvfart UMU-20604
Hållbart familjeskogsbruk I
7,5 hp halvfart
LNU-67196 
Hållbart familjeskogsbruk I
7,5 hp kvartsfart LNU-67197
Hållbart familjeskogsbruk II 7,5 hp
halvfart LNU-67198
Hållbart familjeskogsbruk II 7,5 hp
kvartsfart LNU-67211
Hälsopedagogik
15 hp halvfart  HH-12117
Hälso- och personalekonomi 7,5 hp halvfart HKR-12895
       
Juridisk översiktskurs 15 hp halvfart UMU-25026
Kost vid träning 15 hp halvfart UMU-28012
       
Miljöpsykologi, etik och kommunikation 7,5 hp halvfart HKR-23004
       
Ledarskap och ledarskapsutveckling A 7,5 hp halvfart UMU-24003
       
Projektledning I Nätbaserad 7,5 hp halvfart UMU-54029 
Sensorik - kunskap om våra sinnen 7,5 hp halvfart SH-44245
Spanska (1-30) 30 hp helfart HH-11138
Språkvård och hjälpmedel 7,5 hp halvfart KAU-26563
       
Tillämpad IT i skolan
7,5 hp kvartsfart UMU-23008
     
Unga, sex och internet 7,5 hp kvartsfart UMU-23001