Du är här: Invånare/Ronneby Kunskapskälla/Om Kunskapskällan

Ronneby Kunskapskälla - en mötesplats för lärande

Till Ronneby Kunskapskälla kommer privatpersoner, anställda eller företagare för att mötas och studera, enskilt eller i grupp.

Vi erbjuder studieanpassade lokaler, referenslitteratur, teknisk utrustning i form av datorer, kopieringsmöjligheter, scanner, headset och webbkamera,  men också vägledning och stöttning.

På Kunskapskällan arbetar idag fem personer. Du hittar oss under fliken Kontakta & hitta. Där finner du också en kortare beskrivning av vår roll i verksamheten.

Vi arbetar alla för att våra värdeord Välkomnande, Engagerat och Professionellt ska genomsyra verksamheten!