Du är här: Invånare/Gymnasieskolan Knut Hahn/Elev/Sjukanmälan

Sjukanmälan

Rutiner för frånvarorapportering. 

  • Numret du ska ringa är 0515-869 53.
    Om du går på IM och inte har fullständigt personnummer gör du frånvaroanmälan på sjukanmalanIM@ronneby.se eller ring
    0457-61 83 69 till Carola.
  • Går du på IM och har fullständigt personnummer görs frånvaroanmälan till 0515-869 53.
  • Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Ny frånvaroanmälan måste alltså göras varje dag.
  • Om du ringer efter kl.12.00 kommer frånvaro att registreras för nästkommande dag.
  • Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger du på luren innan kommer anmälan att avbrytas.
  • Ditt personnummer måste vara korrekt registrerad med 10 siffror.

Om du blir sjuk under dagen ska du kontakta din mentor (går bra att maila) för att frånvaron ska registreras för samma dag.

Både anmäld frånvaro och ej anmäld frånvaro meddelas vårdnadshavare/god man eller annan utsedd via e-post samma dag frånvaron sker.

När det gäller planerad frånvaro tar du kontakt med din mentor i god tid.

 

Krya på dig!