Du är här: Invånare/Besökare/Aktivitäten/Friluftsliv/Vandringsleder

Vandringsleder

 För den som vill vandra längre sträckor finns ett antal vandringleder som sträcker sig genom kommunen.
  • Blekingeleden som går i väst-östlig riktning genom länet.
  • Bräkneleden som sträcker sig från kustlandskapet söder om Bräkne-Hoby och norrut  mot odlingslandskapen.
  • Hobyleden som sträcker sig runt sjöar, skog och odlingslandskap i trakten kring Bräkne-Hoby.  
  • Vildmarksleden som är en kombinerad cykel-rid-vandringsled i trakerna kring Eringsboda-Backaryd.
  • Karlsnäsleden längs Ronnebyån från Ronneby till Karlsnäsgården.

 

Längderna varierar från dagsvandring till vandring med flera övernattningar.
På vissa vandringsleder hålls odlingslandskapet öppet genom periodvis betande djur.
Tänk därför på att alltid hålla hundar kopplade, att respektera privata tomtgränser och att håll grindar stängda!