Du är här: Invånare/Besökare/Aktivitäten/Friluftsliv/Strövstigar

Strövstigar

Inom kommunen finns ett stort antal strövstigar av varierande längd. Dessa har tillkommit på initiativ från såväl kommunen som föreningar och friluftsorganisationer.

Välkommen att utnyttja möjligheterna att ströva i skog och mark i vår underbara natur. Tänk på att vänliga markägare "lånat ut" sin mark till dessa leder - skräpa inte ner och visa omdöme mot djur och växter!