Du är här: Invånare/Om webbplatsen/Tillgänglighet

Tillgänglighet

W3C

Webbplatsen följer W3C standarder och riktlinjer. Vid uppbyggnaden har Vervas vägledning för 24-timmarswebben följts. Det innebär bl.a att webbplatsen tekniskt är anpassad för att fungera med tekniska hjälpmedel som kan användas av besökare med olika funktionshinder.

Lyssna

På alla webbsidor finns överst på sidan en länk att klicka på för att få sidan uppläst med syntetiskt tal. Uppläsningen görs från början av sidan. Man kan välja om man vill att den upplästa texten ska visas i större stil och löpande markerad.

Webbplatser på andra språk

Särskilda webbplatser med framför allt turistinformation finns på engelska och tyska, men tillsvidare med den struktur, navigation och utseende som kommunen hade fram till den 26 oktober 2011.