Du är här: Invånare/Företag/Projekt/Kompetensutveckling handel

Kompetensutveckling för handeln

Projekttid: 2016-2019. 

Projektägare: Karlskrona Kommun. Alla Blekinges näringslivskontor i kommunerna samt alla Blekinges handelsföreningar står bakom detta projekt.

Syfte: Kompetensförstärka handelsföretag i Blekinge som i huvudsak säljer fysiska produkter till slutkonsument i butik.

Exempel på aktiviteter:

  • Avsiktsförklaringar från ca 100 företag och 400 personer i Blekinge
  • Individuella kompetensplaner
  • Kompetensförsörjningsstrategi
  • Utbildningsprogram inom sälj, service, IT, ledarskap, hållbarhet och butiksinredning (maj 2017-maj 2019)

Projektledare:

Susanne Lind, 0709-30 42 01, Susanne.Lind@karlskrona.se 

Ansvariga från Ronneby:

Angelica Coleman Näringslivsutvecklare Ronneby Kommun

Sofia Loell Projektledare Ronneby Handel