Du är här: Invånare/Företag/Nyheter/Ronneby mot nya höjder

Ronneby mot nya höjder

Nu när Ronneby kommun ansluter sig till det nationella höjdsystemet RH2000 blir Ronneby ännu högre – i alla fall på kartan.

Den 16 november byter Ronneby höjdsystem - från det lokala RH70 till det nationella RH2000. Det innebär att höjdangivelserna i Miljö- och byggnadsförvaltningen kartdatabas blir omkring 10 cm högre beroende på var du befinner dig i Ronneby kommun.

För många Ronnebybor kommer förändringen gå obemärkt förbi – men det är viktigt att alla som hanterar kartor och geografisk information med höjduppgifter har bra koll på sina dokument.

- Det gäller att vara extra uppmärksam på att samma höjdsystem används så att man inte bygger fel - vilket annars kan få stora konsekvenser och blir väldigt dyrt. Är man det minsta tveksam är man välkommen att kontakta oss så hjälper vi till, säger Anders Karlsson, förvaltningschef på Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Fördelarna med det nya nationella systemet är flera. Bland annat undviks missförstånd vid till exempel framtida infrastrukturprojekt då alla aktörer använder samma höjdsystem. Vid mätning med satellitteknik, GPS, blir också höjdnoggrannheten bättre. Även utbyte av höjdinformation blir enklare.

- Med RH2000 får alla som är verksamma i vår region ansluta sina lokala nät till ett höjdsystem som regionalt och lokalt håller en mycket hög kvalitet, säger Anders Karlsson.

Det är Lantmäteriet som har genomfört en uppdatering av hur höjdläget såg ut år 2000 utifrån ungefär 50 000 fixpunkter på marken runt om i Sverige. Sedan 2005 är RH2000 Sveriges officiella höjdsystem som många kommuner och myndigheter redan har eller planerar att gå över till.

Läs mer om det nationella höjdsystemet RH2000 på: www.lantmateriet.se

 

För frågor och mer information var vänlig kontakta:

Yvonne Stranne
GIS-samordnare Ronneby kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Telefon: 0457-61 88 04
E-post: yvonne.stranne@ronneby.se
 
Jonas Rasmussen
Regionchef Metria
Telefon: 010-121 88 07
E-post: jonas.rasmussen@metria.se

Publicerad den 11 november 2015

Till nyhetslistan