Du är här: Invånare/Företag/Nyheter/Bättre service till företag i Ronneby

Bättre service till företag i Ronneby

När Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, mäter och jämför kommunernas företagsklimat klättrar Ronneby stadigt uppåt. I år hamnar Ronneby på plats 40 av 139 deltagande kommuner när det gäller service till företagare. Undersökningen bygger på en enkät som företag fått svara på.

Med hjälp av svaren på tre frågor har företagen gjort en helhetsbedömning utifrån kommunens service i deras ärende. 2015 placerade sig Ronneby på plats 156 med 64 poäng. I den senaste undersökningen klättrar Ronneby kommun upp till plats 40 med ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 75 poäng.

- Det är naturligtvis glädjande att vi tar ett rejält kliv uppåt. Vi har många engagerade medarbetare som bidrar till den positiva utvecklingen och som ständigt arbetar med att utveckla och förbättra servicen till våra företag. Den aktiva dialogen med näringslivet fortsätter och vi siktar på ännu bättre resultat nästa år, säger kommundirektör Magnus Widén.

Det är fjärde gången som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Syftet med undersökningen är att kontinuerligt följa upp utvecklingen av kommunens service utifrån ett kundperspektiv. Resultatet visar också vad kommunen behöver fokusera på för att öka nöjdheten hos kunderna.

De företag som haft kontakt med kommunen inom myndighetsområden som livsmedelskontroll, serveringstillstånd, brandskydd, miljö- och hälsoskydd, markupplåtelse och bygglov har haft möjlighet att svara på en enkät utifrån hur de som kund upplevt kommunens service. Frågorna har tagit upp kundens upplevelse av information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

SKL:s undersökning går även under namnet Insikt. 

Läs mer om Öppna jämförelser Företagsklimat 2016 på SKL:s webbplats:

https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html


Publicerad den 16 maj 2017

Till nyhetslistan