Du är här: Invånare/Företag/Företagsevenemang/Utbildning i ledarskap och affärsutveckling

Utbildning i ledarskap och affärsutveckling

När: 2017-09-07 - 2018-03-01 kl. 13:30-17:00
Var:Ronneby

Utbildningsprogram i ledarskap och affärsutveckling för handelsföretag i Ronneby inom ramen för projektet "Stärkt kompetens i handeln". Läs mer 

Ledarskapet i ett företag är avgörande för att företaget ska vara hållbart och kunna utvecklas. Genom ett gott ledarskap får man en engagerad personal som strävar mot samma mål och är engagerad i det dagliga arbetet. Delegering av uppgifter är viktigt för att ledaren ska kunna fokusera på företagets framtid och uppsatta mål och för att kunna vara lyhörd för förändringar på marknaden och marknadssegment. Ett lyhört och delegerande ledarskap får medarbetarna att lära sig inom nya områden vilket leder till en starkare attraktion på arbetsmarknaden och större tillfredställelse med sin tjänst. Att arbeta aktivt med personalen och ställa individuella mål, coacha och följa ger i slutändan ett positivt resultat.

Målgrupp är ägare, ledare och butikschefer.

Efter utbildningen ska deltagande målgrupp känna sig stärkta och trygga med:
- Vad vill jag med mitt företagande?
- Hur kan jag utveckla mitt företag?
- Varför ska jag ha en affärsplan?
- Hur skapar jag en affärsplan (modell som täcker in nuvärdes analys, SWOT, målgrupper, marknader, segmentering, finansiering, prissättning, marknadsplan, aktivitetsplan …)?
- Hur arbetar jag med kompetensutveckling för att utveckla mitt företag och öka mina anställdas kompetens inom detaljhandelsbranschen?
- Hur coachar jag min personal att bli positiva och bidra till att utveckla företaget?
- Hur följer jag upp min personals individuella mål?
- Vilka verktyg kan jag använda?
- Hur kan mångfald ur ett kommersiellt perspektiv utveckla mitt företag?

Ledarskapsutbildningen startar i september och omfattar 8 tillfällen, 3,5 timmar per träff  och pågår till mars 2018.