Du är här: Invånare/Företag/Företagsevenemang/Utbildning i kundbemötande & butikens ekonomi

Utbildning i kundbemötande & butikens ekonomi

När: 2017-09-28 - 2018-02-12
Var:Ronneby

Utbildningsprogram i kundbemötande och butikens ekonomi för handelsföretag i Ronneby inom ramen för projektet "Stärkt kompetens i handeln". Läs mer 

Att bemöta kunden på ett professionellt och förtroendebyggande sätt i butik är en av de viktigaste uppgifterna för en anställd inom detaljhandeln. Detta är en kompetensutvecklingsinsats som har prioriterats högt av de anställda och är också det som branschexperter prioriterar för att stärka detaljhandeln och göra företagen mer hållbara. Huvuduppgiften för en övervägande del av deltagarna i projektet är att möta kunden i butiken, ta reda på kundens behov, presentera lösningar som ska leda till avslut/köp. Utbildningen ska också få deltagarna att förstå de ekonomiska förutsättningarna för att driva mindre företag och få det lönsamt.

Kundbemötande startar i september och omfattar 6 tillfällen, 2 timmar per träff och pågår till feb 2018.