Du är här: Invånare/Företag/Företagsevenemang/Utbildning Agenda 2030

Utbildning Agenda 2030

När: 2017-12-04 kl. 09:30-16:00
Var:Tellus, Soft Center, Ronneby

HUR GLOBALA MÅL BLIR LOKAL HÅLLBAR UTVECKLING

Utbildning Agenda 2030

Snart har det gått två år sedan de 17 Globala målen med sina 169 delmål antogs i FN:sgeneralförsamling under rubriken Agenda 2030. Denna agenda är världens gemensamma målbild som drar upp riktlinjerna för en hållbar utveckling fram till år 2030. Den omfattar sociala, ekonomiska och miljömässig hänsyn.

Kommunstyrelsen bjuder in till utbildning kring Agenda 2030 för höja kunskapen om de globala målen och samtidigt fokusera på hur vi kan omsätta dem till kommunal nivå.

Utbildningens innehåll

Under dagen blandas föreläsning med workshop.

  • Från global kontext till nationell implementering och lokal aktivering - om Agenda 2030 och de globala målen.
  • Goda exempel från kommuner, städer och några företag.
  • Kartlägga och prioritera: var påverkar vi och hur bidrar vi?
  • Hur integrerar vi de globala hållbarhetsmålen i vår verksamhet och hur följer vi upp det?
  • Hur kan Ronneby kommun berätta om vårt engagemang för de Globala målen, gentemotmedarbetare, invånare och riket?

Målgrupp för utbildningen

Nämndernas och bolagsstyrelsernas presidier, förvaltningschefer, Vd:ar, tjänstepersoner och företagsföreningar.

Plats: Soft Center, Tellus

Datum och tid: 4 december kl. 09:30-16:00

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch och fika.

Anmälan: Pernilla Wistad pernilla.wistad@ronneby.se senast den 27/11. Ange namn, verksamhet, befattning, kontaktuppgifter samt ev. specialkost.

Välkomna!

Roger Fredriksson Kommunstyrelsen ordförande

Magnus Widen Kommundirektör

Utbildare

Lina K Wiles, Fil Dr

Mångårigt hållbarhetsproffs med doktorsgrad i ekologi. Lina är enrutinerad föredragshållare. Hon har specialiserat sig på FN:s 17 globalamål förhållbar utveckling. Tidigare var Lina miljöchef på Tetra Pak därhon byggde affärsvärde och konkurrenskraft av strategiskt miljöarbeteoch hållbarhetskommunikation. Hon har även jobbat som miljökonsultoch som specialist för Internationella Kemikaliesekretariatet ChemSec.

Anna Yelistratova, MBA

Anna har en kandidatexamen i kommunikation, masterexamen iengelska samt en MBA. Annas spetskompetens ärhållbarhetsrapportering enligt GRI, FN:s Global Compact och andrastandarder och riktlinjer. Hon har hållit i ett stort antal utbildningar ochföreläsningar inom CSR, hållbarhetsredovisning, leverantörsarbete ochandra hållbarhetsrelaterade aspekter.

För mer information om vad Agenda 2030 och de globala målen besök gärna http://www.globalamalen.se/