Du är här: Invånare/Företag/Företagsevenemang/Dialogmöte sociala företag

Dialogmöte sociala företag

När: 2017-01-26 kl. 10:30-12:30
Var:Soft Center, Ronneby

Så blir sociala företag upphandlade i Skåne

Kom och lyssna på Region Skånes inköpsdirektör, Louise Strand,som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter och som säger att det är enkelt för de som upphandlar att öppna upp för sociala företag så att de också kan vinna affärer med regionen. Det gäller bara att tänka annorlunda, innovativt och med hållbarhetsperspektivetsom främsta drivkraft. Förutom att använda Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) arbetar man med dialogbaserad upphandlingoch något som Louise kallar ”tvättade” upphandlingsdokument. Vi får också veta mer om hur man kan använda de nya upphandlingsreglerna som trätt i kraft den 1 januari 2017 på ett mer strategiskt sätt för att uppnå samhälleliga mål, oavsett om det handlar om innovation, sysselsättning,miljö och integration.

Målgruppen för dialogmötet är stryrgruppen i projekt ”Social inkluderingoch tillväxt i Blekinge”, upphandlare i Blekinge, representanter frånde arbetsintegrerarande sociala företagen i Blekinge, beslutsfattarei kommunerna och andra offentliga myndigheter. Även andra som ärintresserade av temat är naturligtvis välkomna.

Anmäl ditt deltagande senast den 20 januari 2017 till: marianne.lundkvist@coompanion.se