Du är här: Invånare/Företag/Företagsevenemang/170202_utbildning i styrelsearbete

Utbildning i styrelsearbete

När: 2017-02-02 kl. 08:30-17:00
Var:Karlskrona och Karlshamn. Lokaler meddelas någon vecka i förväg.

StyrelseAkademien Sydost är en förening med syftet att utveckla styrelsearbetet i företag och organisationer som ett led i att uppnå hållbar lönsamhet och värdetillväxt.

I samverkan med Karlskrona Företags & Hantverksförening (KFH), Företagarna, Sydsvenska Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och kommunernas näringslivsenheter bjuder vi nu in dig till utbildning i styrelsearbete. Tidigare deltagare har gett mycket högt betyg åt utbildningen.

Upplägg

Kursen omfattar två heldagar. Innehållet behandlar styrning avbolaget, bemanning av styrelsen, inriktning av styrelsearbetet liksom dess arbetssätt. Efter genomförd utbildning har du möjlighet att skriva en digital tentamen på kursinnehållet och därmed bli certifierad styrelseledamot. Utbildningen innehåller såväl kortare föreläsningar som diskussioner i grupper.

För vem?

Du som har intresse av att utveckla dig i styrelsearbete är välkommen. Styrelseerfarenhet är inte nödvändig. 

Villkor

Utbildning, förtäring, kurspärm meddokumentation och litteratur ingår.

Kursavgift:11 800 kr + moms för medlemmar iStyrelseAkademien Sydost, KFH eller Sydsvenska Handelskammaren.

13 600 kr + moms för ickemedlemmar.

Medlemmar i Företagarna respektive Svenskt Näringsliv erhåller 10 % rabatt på kursavgiften.

Tider och platser

Dag 1: Torsd den 2 februari, Karlskrona

Dag 2: Torsd den 9 februari, Karlshamn

Start 08:30 Slut 17.00

Lokaler meddelas ca en vecka före kursstart.

Läs mer och anmälan