Du är här: Invånare/Företag/Service till företag/ROnline för Tillstånd & Råd/Detta tillstånd hanteras av/Socialförvaltningen/Folköl, försäljning och servering
Lyssna

Folköl, försäljning och servering

För att få säja folköl måste man anmäla detta till socialförvaltningen. Detta gäller inte om redan har ett serveringstillstånd i dn verksamhet.

Försäljning och servering är går att få tillåtelse till under förutsättning att det bedrivs i en lokal som är avsedd för verksamhet med livsmedel.