Du är här: Invånare/Företag/Service till företag/ROnline för Tillstånd & Råd/Detta tillstånd hanteras av/Övriga/Brandskydd
Lyssna

Brandskydd

Brandskyddet ska beskriva byggnadens och verksamheternas tekniska och organisatoriska brandskydd samt hur en kontinuerlig egenkontroll organiserats. I Ronneby är det Räddningstjänsten Östra Blekinge som har hand om kontrolleringen av din verksamhet.

I huvudsak berörs byggnader som utnyttjas för vård, skolverksamhet, publik verksamhet, hotell och industriverksamhet. Även byggnader av särskilt kulturhistoriskt värde omfattas av kravet. Det är fastighetsägaren som är ytterst ansvarig.