Du är här: Invånare/Företag/Service till företag/ROnline för Tillstånd & Råd/Detta tillstånd hanteras av/Miljö- och byggnadsförvaltningen/Tobakshantering
Lyssna

Tobakshantering

För att få sälja tobak måste du anmäla detta till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Till anmälan om tobaksförsäljning ska det enligt lag bifogas ett program för egenkontroll. Det ska bland annat innehålla vilka rutiner som finns för att kontrollera kundernas ålder och hur verksamheten organiseras om unga är anställda. En kopia av egenkontrollprogrammet ska finnas på försäljningsstället.