Du är här: Invånare/Företag/Service till företag/ROnline för Tillstånd & Råd/Detta tillstånd hanteras av/Miljö- och byggnadsförvaltningen/Strandskyddsdispens, ansökan
Lyssna

Strandskyddsdispens, ansökan

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag (Miljöbalken 7 kap 13 §). Det generella strandskyddet är 100 m från strandkanten och inkluderar även undervattensmiljön. I Blekinge är strandskyddet utökat till 100-300 meter från strandkanten längs delar av kusten. Kontakta kommunen eller Länsstyrelsen för att få information om i vilka områden strandskyddet är utvidgat.