Du är här: Invånare/Företag/Service till företag/ROnline för Tillstånd & Råd/Detta tillstånd hanteras av/Miljö- och byggnadsförvaltningen/Miljöprövningsförordningen, ansökan
Lyssna

Miljöprövningsförordningen, ansökan

Miljöfarliga verksamheter delas in i fyra grupper - tillståndspliktiga (A- och B-anläggningar), anmälningspliktiga (C-anläggningar) och verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga. I Miljöprövningsförordning (2013:251)beskrivs vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Exempel på miljöfarliga verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är större mekaniska verkstäder, grafisk industri, verksamhet med ytbehandling, bensinstationer, fordonstvättar, kemtvättar, anläggningar för motorsport, skjutbanor med flera.