Du är här: Invånare/Företag/Service till företag/ROnline för Tillstånd & Råd/Detta tillstånd hanteras av/Miljö- och byggnadsförvaltningen/Lov, ansökan (bygglov)
Lyssna

Lov, ansökan (bygglov)

Du behöver ansöka om bygglov när du ska bygga till eller bygga om en lokal. Du behöver också bygglov om du vill ändra användningen av en lokal till något annat än vad den senast har använts som (väsentligt annat ändamål) om du till exempel ska använda en tidigare restaurang som butik. Detta gäller oavsett vem som är fastighetsägare.

Vidare information hittar du genom att klicka här...