Du är här: Invånare/Företag/Service till företag/ROnline för Tillstånd & Råd/Detta tillstånd hanteras av/Miljö- och byggnadsförvaltningen/Kontrollansvarig, anmälan
Lyssna

Kontrollansvarig, anmälan

För kontroll av lov- och anmälningspliktiga åtgärder skall finnas en eller flera kontrollansvariga som 1) har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och 2) har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.