Du är här: Invånare/Företag/Service till företag/ROnline för Tillstånd & Råd/Detta tillstånd hanteras av/Miljö- och byggnadsförvaltningen/Gödsel, mellanlagringsanmälan
Lyssna

Gödsel, mellanlagringsanmälan

Jordbruksföretag som tar emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel ska kunna visa dokumentation över:

- Vilken mängd som tas emot

- Vilken mängd totalfosfor den mottagna gödseln motsvarar

- Datum för mottagandet somt från vem gödseln kommer från