Du är här: Invånare/Företag/Service till företag/ROnline för Tillstånd & Råd/Detta tillstånd hanteras av/Miljö- och byggnadsförvaltningen/Förhandsbesked
Lyssna

Förhandsbesked

Om man har planer på att bygga något som kräver bygglov kan man först söka förhandsbesked. I förhandsbeskedet prövas om det man vill bygga, t.ex. en villa, kan tillåtas på platsen. Då får man ett tidigt besked om möjligheterna för att få bygglov.