Du är här: Invånare/Företag/Service till företag/ROnline för Tillstånd & Råd/Detta tillstånd hanteras av/Miljö- och byggnadsförvaltningen/Bekämpningsmedel inom skyddsområde
Lyssna

Bekämpningsmedel inom skyddsområde

För att sprida bekämpningsmedel i skyddsområde för vattentäkt krävs det att man har tillstånd. Tillståndet söks av den som avser utföra spridningen eller efter skriftlig överenskommelse av den som nyttjar marken.

Tänk på att även fylla i bilagan för tillståndet.