Du är här: Invånare/Företag/Service till företag/ROnline för Tillstånd & Råd/Detta tillstånd hanteras av/Fritid- och kulturförvaltningen/Lotteri
Lyssna

Lotteri

Lotteri får efter tillstånd anordnas av ideell förening som har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet och som i sin verksamhet huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål, samt inte vägrar någon inträde som medlem såvida det inte med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av annan orsak finns särskilda skäl för detta.

Särskild ansökningsblankett finns att hämta via länk till höger.