Du är här: Invånare/Företag/Service till företag/Näringslivsråd

Ronnebys Näringslivsråd

I Ronneby finns ett tydligt fokus på diskussion mellan företag, politiker och tjänstemän. Näringslivsrådet har som syfte att vara rådgivande till kommunledningen i frågor kring näringslivsutveckling. Ordförande för mötet är Roger Fredriksson och sammankallande Torbjörn Lind som även skriver mötesanteckningar.

 • Roger Fredriksson, ordf. KS (M)
 • Per Lindell, (RP)
 • Kenneth Mikaelsson, 1:e vice ordf. KS (C)
 • Tommy Andersson, (S)
 • Malin Norfall, 2:e vice ordf. KS (S)
 • Nicolas Westrup, (SD)
 • Amani El-Ali, (S)
 • Torbjörn Lind, Näringslivschef,
 • Magnus Widén, Kommundirektör
 • Ronny Johannesson, Ronneby Företagsgrupp
 • Willy Persson, Företagarna
 • Bo Nilsson, Bräkne-Hoby Företagarförening 
 • Johanna Olsson, Ronneby Handelsförening
 • Jens Bengtsson, Kommunbygderådet
 • Sven Strandberg, Blomstrande Bygden
 • Niklas Leviné, Arbetsförmedlingen