Du är här: Invånare/Företag/Service till företag/Bidrag & finansiering/Försäkringskassan

Försäkringskassan

Information och material till dig som är arbetsgivare:

https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare

Kundcenter för partners för dig som är arbetsgivare:

https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/kundcenter_for_partner

ARBETSPLATSNÄRA STÖD:

Ett nytt stöd som innebär att arbetsgivare kan få ekonomiskt bidrag för insatser som förhindrar eller förkortar sjukfrånvaro.

Det arbetsplatsnära stödet kan användas för alla anställda både i förebyggande syfte och för att underlätta återgången i arbete. Stödet ges för utredande insatser och inte för medicinsk eller annan behandling. En utredande insats kan till exempel användas vid upprepad korttidsfrånvaro, signaler om ohälsa hos den anställde eller om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning.

- Stödet motsvarar totalt 280 miljoner kronor. 30 miljoner kronor 2014, 50 miljoner kronor 2015 och 100 miljoner kronor för 2016 respektive 2017.

- Arbetsgivaren kan få ersättning för halva kostnaden, maximalt upp till 7000 kronor, för en arbetsplatsnära stödinsats.

- Insatsen ska genomföras av någon av de cirka 200 företagshälsovården som idag är godkända av Försäkringskassan.

Mer information om arbetsplatsnära stöd finns här

Presentation som hölls på frukostmöte för näringslivet hittar du här