Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

I Ronneby kommun samarbetar berörda myndigheter och organisationer för att hjälpa dem som blivit utsatta för våld i nära relation.

SESAM

SESAM vänder sig till dig som lever eller har levt i en destruktiv relation. Det kan vara en relation där du utsatts för kränkningar, förtryck eller förnedrande behandling. Det innefattar förstås också fysiskt, psykiskt och/eller sexualiserat våld.

SESAM vänder sig även till dig som, oavsett relation till förövaren, utsatts för våldtäkt, hedersrelaterad problematik eller människohandel för sexuella ändamål.

Vi  erbjuder

 • Rådgivande och stödjande telefonsamtal
 • Råd och stödsamtal vid besök
 • Stöd i myndighetskontakter och hjälp att hitta rätt resurser
 • Skyddat boende för vuxna och barn
 • Krissamtal med barn som upplevt våld i sina familjer
 • Gruppverksamhet för kvinnor
 • Stöd till anhöriga

Vi arbetar också med

 • Konsultation i frågor rörande våld i nära relationer
 • Förebyggande arbete som riktar sig till barn och unga
 • Information till allmänheten

SESAM erbjuder även stöd till förövare av våld i nära relationer


SESAM är en verksamhet inom Individ- och familjeomsorgen i Ronneby kommun. Vi är för närvarande två personer och vi har förstås tystnadsplikt. Våra kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen.

 

Hit kan du också vända dig:

 • Polisen, telefon, 114 14. Vid pågående brott ska du ringa 112.
 • Kvinnojouren i Ronneby telefon, 0457-123 23
 • Blekingesjukhuset, akuten telefon, 73 10 00 vid allvarlig skada ring Larmcentralen 112.