Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Trygg och säker/Skydd och beredskap/Signalen viktigt meddelande

Signalen viktigt meddelande

 

Med hjälp av VMA-systemet (viktigt meddelande till allmänheten) kan stora grupper av människor nås i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka störningar. Signalen ges över flyglarmets tyfoner och dessa finns i Ronneby, Kallinge och Bräkne- Hoby.

Det finns två typer av VMA:

Varningsmeddelande, sänds ut vid omedelbar risk för skada på liv, egendom eller miljö.

Informationsmeddelande, används för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Informationsmeddelande behöver inte sändas omedelbart.

Varningssignal:

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka varnas allmänheten genom varningssignalen "viktigt meddelande". Meddelandet ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst 2 minuter.

När du hör signalen ska du:
- Söka skydd inomhus
- Stänga dörrar, fönster och ventilation
- Lyssna på radion för information, främst
p4-lokalradion

Lyssna på VMA signalen

När faran är över startas en sammanhängande signal "faran över" en ca 30 sekunder lång signal.

 Lyssna på
faran över signalen

Viktigt meddelande och faran över testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Testet föregås av ett meddelande i Sveriges Radio P1, P2, P3 och P4. Direkt efter avslutat test sänds ett meddelande om att testet genomförts och att det är avslutat.

Samma dagar som signalen viktigt meddelande testas även kärnkraftsverkens inre beredskapszon klockan 19.00. Det sker genom att RDS-mottagare runt Forsmark, Oskarshamn och Ringshals slås på. Samma gäller även för boende runt Barsebäck som valt att behålla apparaterna även sedan verksamheten vid verket upphört.